Best Punjabi Recipes ” ਮੁਰਗ ਨਵਰਤਨ “, ” Murg Navratan”, Recipes of Punjab, Punjabi Non-Veg Recipes in Punjabi.

ਮੁਰਗ ਨਵਰਤਨ  Murg Navratan ਮੁਰਗ ਨਵਰਤਨ ਮੁਰਗ ਨਵਰਤਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਬਰੋਥ ਸੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਵਿਚ …

Best Punjabi Recipes ” ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਅਚਾਰ/ਚਿਕਨ ਪਿਕਲ “, ” Chicken Pickle/Murge da Achar “, Recipes of Punjab, Punjabi Pickle Recipes in Punjabi.

 ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਅਚਾਰ/ਚਿਕਨ ਪਿਕਲ Chicken Pickle/Murge da Achar  ਚਿਕਨ/ ਮੁਰਗੇ  ਦਾ ਅਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਅੰਜਨ ਪਕਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ …