Tag: Recipes of Punjab

Best Punjabi Recipes “ਬਰੈੱਡ ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ”, “Braed Paneer Pakore”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਬਰੈੱਡ ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰੈੱਡ- 6-8 ਪੀਸ ਪਨੀਰ- 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼- 1 ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ-1 ਚਮਚ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ- 1 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਪੇਸਟ- 1 ਚਮਚ ਬੇਸਨ- 1 ਕੱਪ ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ …

Best Punjabi Recipes “ਪਿਆਜ ਕਚੋਰੀ”, “Pyaz Kachori”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਪਿਆਜ ਕਚੋਰੀ ਪਦਾਰਥ 3 ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾ 2 ਕੱਪ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਘਿਓ 1 ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਛਟਾਂਕ ਭਰ ਹਿੰਗ 2 ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਲੂਣ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ …

Best Punjabi Recipes “ਪਾਪੜੀ ਚਾਟ”, “Papdi Chaat”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਪਾਪੜੀ ਚਾਟ ਪਦਾਰਥ ਪਾਪੜੀਆ- 10-12 ਆਲੂ- 1 ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ- -2 ਚਮਚ ਦਹੀ- 1 ਕਟੋਰੀ ਮਿਠੀ ਚਟਨੀ- 2 ਚਮਚ ਹਰੀ ਚਟਨੀ- 1 ਚਮਚ ਇਮਲੀ- ਅਧਾ ਚਮਚ ਅਮਚੂਰ- ਚੁਟਕੀ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ- …

Best Punjabi Recipes “ਟਮਾਟਰ  ਦਲੀਆ  ਉਪਮਾ”, “Tamatar Daliya Upma”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਟਮਾਟਰ  ਦਲੀਆ  ਉਪਮਾ ਪਦਾਰਥ ਦਲੀਆ- 1 ਕੱਪ ਪਿਆਜ਼-1 ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰੀ ਮਿਰਚ- 2 ਟਮਾਟਰ-1 ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ- 1 ਧਨੀਆ ਹਲਦੀ-1 ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ-1/2 ਚਮਚ ਤੇਲ- 1 ਚਮਚ ਵਿਧੀ …

Best Punjabi Recipes “ਦੱਹੀ -ਭੱਲੇ”, “Dahi Bhale”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਦੱਹੀ -ਭੱਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਵੇਸਣ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਹੀ ਅਦਰਕ ਨਮਕ ਜੀਰਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੱਲਣ ਲਈ ਘਿਉ ਵਿਧੀ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਦਾਲਾ …

Best Punjabi Recipes “ਬੇਬੀ ਕੋਰਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ”, “Baby Corn machurian”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਬੇਬੀ ਕੋਰਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਪਦਾਰਥ ਬੇਬੀ ਕੋਰਨ 15,16 ਮੈਦਾ 5 ਚਮਚ ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ 3 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਪੇਸਟ 1 ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅੋਲਿਵ ਅੋਏਲ ਤਲਣ ਲਈ …

Best Punjabi Recipes “ਛੋਲਿਆ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਕਬਾਬ”, “Choliyan De Kabab”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਛੋਲਿਆ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਕਬਾਬ ਪਦਾਰਥ ਛੋਲਿਆ ਦੀ ਦਾਲ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ ਮਟਰ- ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5-7 ਮਿੰਟ ਫੁਲ ਗੋਭੀ- 4 ਚਮਚ ਆਲੂ- 4-5 ਨਮਕ- 3 ਚਮਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ- …

Best Punjabi Recipes “ਪਾਸਤਾ”, “Pasta”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਪਾਸਤਾ ਪਦਾਰਥ 3 ਕੱਪ-ਮੈਕਰੋਨੀ 6 ਟੁਕੜੇ- ਚਿਕਨ ਸੋਸਜ਼ 10-15- ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ- ਆਲਿਵ ਓਇਲ 1 ਚਮਚ- ਲਸਣ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ 2- ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੇ ਹੋਏ 10-12 ਟਮਾਟਰ 1/4 …

Best Punjabi Recipes “ਨਮਕੀਨ  ਭਟੂਰਾ”, “Namkeen Bhatura”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਨਮਕੀਨ  ਭਟੂਰਾ ਪਦਾਰਥ ਮੈਦਾ-ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸੂਜੀ- ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੂਣ- ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿਉ ,ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਟੀ ਛਾਛ-ਇਕ ਕੱਪ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾ ਤੇ ਸੂਜੀ ਵਿਚ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ …

Best Punjabi Recipes “ਆਲੂ ਭਟੂਰਾ”, “Aloo Bhatura”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਆਲੂ ਭਟੂਰਾ ਪਦਾਰਥ ਮੈਦਾ – ਦੋ ਕੱਪ ਨਮਕ – ਸਵਾਦਾਨੁਸਾਰ ਆਲੂ – ਮੱਧਮ ਅਕਾਰ ਦੇ 3 ਉੱਬਲੇ ਹੋਏ ਦਹੀ – 1/3 ਕੱਪ ਤੇਲ – ਤਲਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਉੱਬਲ਼ੇ ਆਲੂ …