Tag: मैसूर पाक

Mysore Pak Recipe in Hindi,”मैसूर पाक”, Recipe of Mysore Pak in Hindi

Mysore Pak-मैसूर पाक मैसूर पाक की सामग्री- 2 प्याले चना दाल का आटा 2 प्याले शुद्ध घी 2 प्याले चीनी 4-5 बड़ी इलायची ½ प्याला बारीक कटे बादाम 1-2 …