Tag: Aloo Bukhara Mawa Potli

Aloo Bukhara Mawa Potli Recipe in Hindi,”आलूबुखारा मावा पोटली”, Recipe of Aloobukhara Khoya Potli in Hindi

Aloo Bukhara Mawa Potli Aloo Bukhara Mawa Potli सामग्री- 1/2 किलो आलूबुखारे 1 प्याला चीनी 1 बड़ा चम्मच पिसी चीनी 1 प्याला खोया 1/4 प्याला मेवा बड़े चम्मच मिल्क …