Author: poonamtaprial

Best Punjabi Recipes “ਚੀਜ਼-ਪਾਲਕ ਸਮੋਸਾ”, “Cheese Palak Samosa”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes

ਚੀਜ਼-ਪਾਲਕ ਸਮੋਸਾ ਪਦਾਰਥ ਖੰਡ-100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਲਕ-1 ਗੁੱਛੀ ਪਿਆਜ-1 ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲੂ-2 ਉੱਬਲੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਮਿਰਚ-2 ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾਇਫਲ-ਚੁਟਕੀ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ-1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਅੰਬਚੂਰ-ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ …

Best Punjabi Recipes “ਪਾਸਤਾ ਕੁਰਕੁਰੇ”, “Pasta Kurkure”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਪਾਸਤਾ ਕੁਰਕੁਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅੋਲਿਵ ਅੋਏਲ- ੨ ਚਮਚ ਚਿਲੀ ਸੋਸ- ਗਰੀਨ ਲਸਣ- ੭ ਦਾਣੇ ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ- ੧੦-੧੨ ਮਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ ਗਾਜਰ- ੪-੫ ਚਮਚ ਫਰੈਚਬੀਨਸ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ ਟਮਾਟਰ ਦਾ …

Best Punjabi Recipes “ਸੋਇਆਬੀਨ ਡੋਸਾ”, “Soyabeen Dosa”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਸੋਇਆਬੀਨ ਡੋਸਾ ਪਦਾਰਥ ਚਮਚ- ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਟਾ 2 ਚਮਚ- ਸੂਜੀ 1 ਚਮਚ- ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ 1/2 ਕੱਪ- ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਹਲਦੀ ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੱਪ- ਤੇਲ ਵਿਧੀ …

Best Punjabi Recipes “ਵੜੇ”, “Vada”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਰਾਮਾਸ ਵੜੇ ਪਦਾਰਥ ਰਾਮਾਸ- ੧ ਕਟੋਰੀ ਹਰਾ ਧਨੀਆ- ੪ ਚਮਚ ਪਾਲਕ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ- ੫-੬ ਨਮਕ- ਅਧਾ ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ- ਅਧਾ ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਉਡਰ- ਅਧਾ ਚਮਚ ਅਦਰਕ- ਅਧਾ …

Best Punjabi Recipes “ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ”, “Kale Chole Da Prasad”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਦਾਰਥ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ- ੨ ਕਟੋਰੀ ਜੀਰਾ- ੩-੪ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਉ- ੩-੪ ਚਮਚ ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ- ੧-੨ ਚਮਚ ਵਿਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੌਲ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ …

Best Punjabi Recipes “ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ”, “Pakode”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਪਦਾਰਥ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਡੀਆ 1 ਕੱਪ ਵੇਸਣ 2-3 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਸੋਡਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚੁਟਕੀ …

Best Punjabi Recipes “ਆਲੂ ਪੁਦੀਨਾ ਕੁਲਚਾ”, “Aloo Kulcha”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਆਲੂ ਪੁਦੀਨਾ ਕੁਲਚਾ ਪਦਾਰਥ ਉਬਲੇ ਆਲੂ : 400 ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੱਤੀਆਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪਾਊਡਰ : 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ : 5 ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਰਕ ਦਾ …

Best Punjabi Recipes “ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਪਮਾ”, “Upma”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਪਮਾ ਪਦਾਰਥ ਰੋਟੀਆਂ-4 ਟਮਾਟਰ-1 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ-2 ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ-ਅੱਧੀ ਰਾਈ-ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣੇ-ਅੱਧਾ ਕਪ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ- 1 ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ-1 ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ-ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ …

Best Punjabi Recipes “ਮੂੰਗ ਮੇਥੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ”, “Moong De Pakode”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਮੂੰਗ ਮੇਥੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਪਦਾਰਥ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗ ਦਾਲ- 1 ਕੱਪ ਮੇਥੀ ਪੱਤਾ- 1 ਛੋਟਾ ਗੁੱਛਾ ਪਿਆਜ਼- 1 ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹੀਂਗ- 1 …

Best Punjabi Recipes “ਬਟਾਟਾ ਪੂਰੀ”, “Btata Poori”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਬਟਾਟਾ ਪੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਛੋਟੀ ਪਾਪੜੀ 2-3 ਉਬਲੇ ਆਲੂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਹਰਾ ਧਨੀਆ(ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ) ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪੂੰਗਰੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਬਰੀਕ ਸੇਵ 1 ਚਮਚ ਚਾਟ …