Best Punjabi Recipes “ਆਟੇ ਦਾ ਹਲਵਾ”, “Atte da Halwa”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਆਟੇ ਦਾ ਹਲਵਾ

ਪਦਾਰਥ

 • ਆਟਾ- 1 ਕਟੋਰੀ
 • ਪਾਣੀ- 2 -3 ਕਟੋਰੀ
 • ਚੀਨੀ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ
 • ਦੇਸੀ ਘਿਉ- 1 ਕੜਛੀ [ਆਮ ਸਾਇਜ]

ਵਿਧੀ

 • ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਪਾਵੋ।
 • ਜਦੋ ਘਿਉ ਪਤਲਾ [ਪਿਘਲ] ਹੋ ਜਾਏ ਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ -ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਭੁੰਨੋ।
 • ਖੁਸਬੂ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਏਗੀ।
 • ਇਕ ਪਤੀਲੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੋ।
 • ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਪਾਵੋ ,ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਨਾਲ।
 • ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜੋ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭੂੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਵਿਚ ਪਾਵੋ।
 • ਗੈਸ ਸਲੋਅ ਕਰ ਲੋ।
 • ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਉ।
 • ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ]ਦੇਗ] ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
 • ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੇਵੇ ਨਹੀ ਪਾਏ ਜਾਦੇ।

Leave a Reply