Best Punjabi Recipes “ਖਟਾ ਮਿਠਾ ਪੋਹਾ”, “Khatta Meetha Poha”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਖਟਾ ਮਿਠਾ ਚਿੜਵੜਾ [ਪੋਹਾ]

ਪਦਾਰਥ

 • ਮੋਟਾ ਪੋਹਾ- 2 ਕਟੋਰੀ
 • ਮੂੰਗਫਲੀ- 1 ਕਟੋਰੀ
 • ਨਮਕੀਨ ਸੇਵੀਆ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ
 • ਸਿਉਗੀ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ
 • ਟਾਟਰੀ- 2 ਚਮਚ [ਮੈਸ]
 • ਨਮਕ- 3 ਚਮਚ
 • ਚੀਨੀ- 2 ਚਮਚ
 • ਹਲਦੀ- 3 ਚਮਚ
 • ਤੇਲ- ਤਲਣ ਲਈ

ਵਿਧੀ

 • ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ ਪੋਹਾ ਪਾਵੋ ਥੌੜਾ ਤੇ ਤਲ ਲੋ।
 • ਕਿਸੀ ਵੱਡੇ ਡੋਗੇ ਦੇ ਉਪਰ ਛਾਣਨੀ ਰਖੌ ਤੇ ਤਲਿਆ ਪੋਹਾ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਦੇ ਜਾਉ ਤਾ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਘਿਉ ਡੋਗੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏ।
 • ਉਸੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤਲ ਲੋ।ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਚਾਹੇ ਲਗਾ ਰਹੇ।
 • ਇਹ ਵੀ ਛਾਣ ਲੋ। ਫਾਲਤੂ ਘਿਉ ਨਿਕਲ ਜਾਏ।
 • ਮੂੰਗਫਲੀ 3-4 ਮਿੰਟ ਤਲ ਲੈਣਾ।
 • ਚੀਨੀ, [ਬੂਰਾ ਖੰਡ].ਨਮਕ,ਮੈਸ ਟਾਟਰੀ ਪਾਵੋ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ।
 • ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਥੌੜਾ ਘਿਉ ਪਾਵੋ ਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾਵੋ।
 • ਹਲਦੀ ਨੂੰ 3-4 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਭੁੰਨੋ।
 • ਗੈਸ ਸਲੋਅ ਕਰ ਲੈਣਾ।
 • ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਹਾ,ਤਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਿਉਗੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਹਿਲਾ ਲੋ।
 • ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲੋ।
 • ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਮਿਕਸ [ਮਿਲਾ]ਕਰ ਲੋ ਤਾ ਜੋ ਚਿੜਵੜੇ [ਪੋਹਾ] ਤੇ ਹਲਦੀ ਲਗ ਜਾਏ।
 • ਠੰਡਾ ਕਰ ਕੇ ਡਬੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲੋ।

Leave a Reply