Best Punjabi Recipes “ਬੇਕਡ ਅੋਟਸ ਪੂਰੀ”, “Baked Oats Poori”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਬੇਕਡ ਅੋਟਸ ਪੂਰੀ

ਪਦਾਰਥ

 • ਅੋਟਸ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ
 • ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ- 1 ਕਟੋਰੀ
 • ਕਸਤੈੁਰੀ ਮੇਥੀ- 2 ਚਮਚ
 • ਕਾਲੇ ਤਿਲ- 1 ਚਮਚ
 • ਦਹੀ- 3 ਚਮਚ [ਲੋ ਫੈਟ]
 • ਹਰੀ ਮਿਰਚ- ਅਧੇ ਤੋ ਘਟ ਚਮਚ ਪੇਸਟ
 • ਲਾਲ ਮਿਰਚ- ਅਧਾ ਚਮਚ
 • ਨਮਕ- 1 ਚਮਚ
 • ਘਿਉ- ਅਧਾ ਚਮਚ

ਵਿਧੀ

 • ਇਕ ਡੋਗੇ ਵਿਚ ਅੋਟਸ,ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ,ਕਸਤੂਰੀ ਮੇਥੀ,ਕਾਲੇ ਤਿਲ,ਦਹੀ,ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪੇਸਟ,ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਉਡਰ,ਨਮਕ,ਘਿਉ ਪਾ ਕੇ ਥੌੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਖਤ ਗੁੰਨ ਲੋ।
 • ਸਭ ਦੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਲੋ।
 • ਪੂਰੀ ਵਾਗ ਵੇਲ ਲੋ।ਛੌਟੀ ਛੌਟੀ।
 • ਅੋਵਨ ਟ੍ਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰੀਆ ਸਾਰੀਆ ਰਖ ਦਿਉ।
 • ਇਹ ਟ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟਡ ਅੋਵਨ ਵਿਚ ਰਖੋ 200 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਬੇਕ ਕਰੋ,ਸਿਰਫ 5-6 ਮਿੰਟਹੀ।
 • ਢਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੌਜੇਕਰ ਬੇਕ ਹੋਗਈ ਹੈ ਤਾ ਪਲਟ ਦਿਉ।
 • ਫਿਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਬੇਕ ਕਰੋ,ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਰੀਸਪੀ [ਖਸਤਾ] ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਅੋਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੋ।
 • ਜਦੋ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾ ਏਅਰਟਾਈਟ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਰਖ ਲੋ,ਜਦੋ ਮਰਝੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।2-3 ਦਿਨਾ ਵਿਚ ।

Leave a Reply