Best Punjabi Recipes “ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਖਟਾ ਮਿਠਾ ਆਚਾਰ”, “Green Chili sweet and Sour Pickle”, Recipes of Punjab, Punjabi Pickle Recipes in Punjabi.

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਖਟਾ ਮਿਠਾ ਆਚਾਰ

ਪਦਾਰਥ

 • ਹਰੀ ਮਿਰਚਾ- 1੫-2੦
 • ਗੁੜ- 1 ਕਟੋਰੀ
 • ਨਮਕ- 3 ਚਮਚ
 • ਵਿਨੇਗਰ- ੫ ਚਮਚ [ਸਿਰਕਾ]
 • ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ- 2 ਚਮਚ
 • ਜੀਰਾ- 1 ਚਮਚ

ਵਿਧੀ

 • ਮਿਰਚਾ ਧੌ ਲੋ,ਸੁੱਕਾ ਲੋ।ਹਰੇਕ ਮਿਰਚ ਦੇ 3-4 ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ।
 • ਸਿਰਕਾ [ਵੀਨੇਗਰ] ਤੇ ਗੁੜ ਇਕਠਾ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਰਸ [ਸਿਰਪ] ਬਣ ਸਕੇ।
 • ਇਕ ਪੈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾ ਜੋ ਕਟੀਆ ਹਨ ਉਹ ਪਾਵੋ।
 • ਤੇਜ ਗੈਸ ਤੇ ਪਕਣ ਦਿਉ।ਘਟੋਘਟ ੫-੬ ਮਿੰਟ।
 • ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਰਾ,ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ,ਨਮਕ,ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰੋ।
 • ਇਸ ਵਿਚ ਗੁੜ ਤੇ ਸਿਰਕੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ [ਜੂਸ] ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੋ।
 • ਉਬਾਲਾ ਦਿਉ।ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ।
 • ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾ ਜਾਰ ਵਿਚ ਪਾਵੋ।
 • ਇਹ ਆਚਾਰ ਲਗਭਗ 2ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।
 • ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਲਾ ਚਮਚ ਜਾ ਕੜਛੀ ਨਾ ਲਗੇ।

Leave a Reply