Tag: Veg Punjabi Recipes

Best Punjabi Recipes “ਮੂੰਗ ਮੇਥੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ”, “Moong De Pakode”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਮੂੰਗ ਮੇਥੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਪਦਾਰਥ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗ ਦਾਲ- 1 ਕੱਪ ਮੇਥੀ ਪੱਤਾ- 1 ਛੋਟਾ ਗੁੱਛਾ ਪਿਆਜ਼- 1 ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹੀਂਗ- 1 …

Best Punjabi Recipes “ਬਟਾਟਾ ਪੂਰੀ”, “Btata Poori”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਬਟਾਟਾ ਪੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਛੋਟੀ ਪਾਪੜੀ 2-3 ਉਬਲੇ ਆਲੂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਹਰਾ ਧਨੀਆ(ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ) ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪੂੰਗਰੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਬਰੀਕ ਸੇਵ 1 ਚਮਚ ਚਾਟ …

Best Punjabi Recipes “ਪਿਆਜ਼ ਡੋਸਾ”, “Pyaz Dosa”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਪਿਆਜ਼ ਡੋਸਾ ਪਦਾਰਥ 1 ਕੱਪ ਸੂਜੀ 1 ਕੱਪ ਚੌਲ਼ਾ ਦਾ ਆਟਾ 1/4 ਕੱਪ ਮੈਦਾ 1 ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ 1 ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ 5-6 ਸਾਬਤੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 1 ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੀ …