Tag: Veg Punjabi Recipes

Best Punjabi Recipes “ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚਟਪੱਟਾ ਅਚਾਰ”, “Lemon and Green Chili Pickle”, Recipes of Punjab, Punjabi Pickle Recipes in Punjabi.

ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚਟਪੱਟਾ ਅਚਾਰ ਪਦਾਰਥ 12 ਨਿੰਬੂ 1 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲੂਣ ਸਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ। ਵਿਧੀ 6 ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਕੱਟ …

Best Punjabi Recipes “ਗਾਜਰ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਗਮਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ”, “Gobhi, Gajar aur Salgam Pickle”, Recipes of Punjab, Punjabi Pickle Recipes in Punjabi.

ਗਾਜਰ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਗਮਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ  ਪਦਾਰਥ • ਇਕ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ • ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਗਮ • ਇਕ ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ • ਇਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ • ਇਕ ਚਮਚ ਰਾਈ • ਇਕ …

Best Punjabi Recipes “ਮੂਲੀ ਦਾ ਆਚਾਰ”, “Radish Pickle”, Recipes of Punjab, Punjabi Pickle Recipes in Punjabi.

ਮੂਲੀ ਦਾ ਆਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮੂਲੀਆ- 3-4 ਮੇਥੀ ਦਾਨਾ- 2 ਚਮਚ ਜਵੈਣ- 1 ਚਮਚ ਹਿੰਗ- 2 ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ- ਅਧਾ ਚਮਚ ਨਮਕ- 1 ਚਮਚ ਸਿਰਕਾ- 3 ਚਮਚ ਵਿਧੀ ਮੂਲੀ ਧੌ ਲੋ,ਸੁਕਾ …

Best Punjabi Recipes “ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਅਚਾਰ”, “Raisins Pickle”, Recipes of Punjab, Punjabi Pickle Recipes in Punjabi.

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼-ਪੰਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ- 250 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ- ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲਾਚੀ- ਤੀਂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਕਾ- ਇਕ ਬੋਤਲ ਨਮਕ- 125 ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਜੀਰਾ- ਵੀਂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਧੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ …

Best Punjabi Recipes “ਪਿਆਜ ਦਾ ਆਚਾਰ”, “Onion Pickle”, Recipes of Punjab, Punjabi Pickle Recipes in Punjabi.

ਪਿਆਜ ਦਾ ਆਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਛੋਟਾ ਪਿਆਜ- ਅਧਾ ਕਿਲੋ ਨਮਕ- ਦੋ ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ- ਡੇਢ ਚਮਚ ਹਲਦੀ- ਡੇਢ ਚਮਚ ਰਾਈ- ਪੀਸ ਕੇ ਪੰਜ ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ- ਦੋ ਚਮਚ ਸਰੋ ਦਾ …

Best Punjabi Recipes “ਗਾਜਰ ਦਾ ਖਟਾ ਆਚਾਰ”, “Carrot Pickle”, Recipes of Punjab, Punjabi Pickle Recipes in Punjabi.

ਗਾਜਰ ਦਾ ਖਟਾ ਆਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਗਾਜਰ- ਕਿਲੋ ਮਿਰਚ- ੧੨ ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ- ੩੦ ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ- ੪੦ਗ੍ਰਾਮ ਰਾਈ- ੩੦ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ- ਅਧਾ ਲੀਟਰ ਵਿਧੀ ਗਾਜਰਾ ਛਿਲ ਲੋ। ਧੋ ਲੋ।ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਕਟ …

Best Punjabi Recipes “ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੇਵੇ ਦਾ ਅਚਾਰ”, “Dry Fruit Pickle”, Recipes of Punjab, Punjabi Pickle Recipes in Punjabi.

ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੇਵੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਖੁਬਾਨੀ- ਪੰਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਛੁਹਾਰੇ- ਪੰਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਆਲੂ ਬਖਾਰਾ- ਪੰਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਕਾ- ਇਕ ਬੋਤਲ ਅਧਰਕ- ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ ਚੀਨੀ- ਪੰਜ …

Best Punjabi Recipes “ਗਾਰਲਿੱਕ ਰਾਈਸ”, “Garlic Rice”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਗਾਰਲਿੱਕ ਰਾਈਸ ਪਦਾਰਥ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਇਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 10 ਕਲੀਆਂ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ 2 ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ਼ 2 ਗਾਜਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਹਰੀ,ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅੱਧਾ …

Best Punjabi Recipes “ਮੇਥੀ  ਪੁਲਾਵ”, “Methi Pulao”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਮੇਥੀ  ਪੁਲਾਵ ਪਦਾਰਥ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਹਰੇ ਮਟਰ (ਉਬਲੇ) 2 ਕੱਪ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਮੇਥੀ 2 ਚੱਮਚ ਤੇਲ 2 ਕੱਪ ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ (ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ) 1 ਕੱਪ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆਜ …