Best Punjabi Recipes “ਉਤਪਮ”, “Utpam”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਉਤਪਮ

ਪਦਾਰਥ

 • ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ- 1 ਕਟੋਰੀ
 • ਚਾਵਲ- 1 ਕਟੋਰੀ
 • ਨਮਕ- ਅਧਾ ਚਮਚ
 • ਰਾਈ- 1 ਚਮਚ
 • ਹਰਾ ਧਨੀਆ- 3 ਚਮਚ [ਬਾਰੀਕ ਕਟ ਕੇ]
 • ਪਿਆਜ- 1 [ਬਾਰੀਕ ਕਟ ਕੇ]
 • ਟਮਾਟਰ- 2 [ਬੀਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ]
 • ਮਿਠਾ ਸੋਡਾ- ਚੁਟਕੀ
 • ਤੇਲ- ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅੋਏਲ [2 ਚਮਚ]
 • ਹਰੀ ਮਿਰਚ- ਚੁਟਕੀ [ਮਰਝੀ ਹੈ]

ਵਿਧੀ

 • ਦਾਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਭਿਗੋ ਦੋ।
 • ਅਲਗ ਅਲਗ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਮੈਸ ਕਰੋ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੋ। ਨਮਕ,ਮਿਠਾ ਸੋਡਾ [ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ] ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰੋ।
 • ਇਸ ਨੂੰ ਖਮੀਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦੀਆ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆ ਵਿਚ 12 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ।
 • ਮਿਸਰਣ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,।
 • ਪਿਆਜ,ਹਰਾ ਧਨੀਆ,ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬਾਰੀਕ ਕਟ ਕੇ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੋ।
 • ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਕਟ ਲੋ।
 • ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਤਵਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਥੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾਵੋ ਉਸ ਉਪਰ ਰਾਈ ਪਾਵੋ ਤਿੜਕਨ ਲਗੇ ਤਾ ਦਾਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵਾਲਾ ਮਿਸਰਣ ਪਾਵੋ ਪਰ ਉਹ ਥੌੜਾ ਮੋਟਾ ਰਖਣਾ,ਤੇ ਗੋਲ ਵੀ।
 • ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਪਿਆਜ,ਹਰੀ ਮਿਰਚ,ਹਰਾ ਧਨੀਆ,ਤੇ ਕਟਿਆ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਪਾਵੋ।
 • ਥੌੜਾ ਥੌੜਾ ਦਬਾ ਲੋ ਤਾ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਦਾਲ,ਚਾਵਲ ਵਾਲੇ ਮਿਸਰਣ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਤਰਾ।
 • ਉਲਟਾ ਦਿਉ,ਤਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪਕ ਜਾਏ,ਦੋਨਾ ਸਾਇਡ [ਪਾਸੇ]ਲਾਲ ਕਰ ਲੋ।
 • ਸਾਭਰ,ਨਾਰਿਅਲ ਚਟਨੀ ਜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply