Best Punjabi Recipes “ਕੇਲੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ”, “Kele Ke Pakore”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਕੇਲੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ

ਪਦਾਰਥ

  • ਬੇਸਨ- 1/2 ਕੱਪ
  • ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ-1 ਕੱਪ
  • ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ- 2
  • ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ- 1 ਚਮਚ
  • ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ

ਵਿਧੀ

  • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾ ਲਓ।
  • ਫਿਰ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੱਟ ਲਓ। ਇਕ ਕੌਲੀ ‘ਚ ਬੇਸਨ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਓ।
  • ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੋਲ ਬਣਾਓ, ਘੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਲੇ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਚ ਡਿਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਲਓ।
  • ਗਰਮ ਤੇਲ ‘ਚ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਤੱਲ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਜਾਂ ਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ।

Leave a Reply