Best Punjabi Recipes “ਕੋਰਨ ਲੋਲੀਪੋਪ”, “Corn Lollipop”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਕੋਰਨ ਲੋਲੀਪੋਪ ਸਨੈਕ

ਪਦਾਰਥ

 • ਕੋਰਨਸ- 2 ਕਟੋਰੀ [ਉਬਾਲ ਕੇ] [ਮਕੀ ਦਾ ਦਾਣੇ]
 • ਬ੍ਰੈਡ ਕਰਨਸ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ [ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਚੂਰਾ]
 • ਆਲੂ- 7-8 [ਉਬਾਲ ਕੇ,ਛਿਲ ਕੇ,ਦਬਾ ਕੇ]
 • ਹਰਾ ਧਨੀਆ- 4-5 ਚਮਚ [ਬਾਰੀਕ ਕਟ ਕੇ}
 • ਅੋਰਗੈਨੋ- 2 ਚੁਟਕੀ
 • ਅਦਰਕ- 1 ਚਮਚ [ਕਦੂਕਸ] [ਪੇਸਟ]
 • ਹਰੀ ਮਿਰਚ- 10-12 ਕੁਟ ਕੇ [ਪੇਸਟ]
 • ਲਸਣ – ਕੁਟ ਕੇ[ਪੇਸਟ] 1ਚਮਚ
 • ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ- 1 ਚਮਚ
 • ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ- ਅਧਾ ਚਮਚ
 • ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ- ਅਧਾ ਚਮਚ
 • ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ- 2 ਚਮਚ
 • ਸੂਜੀ- ਅਧਿ ਕਟੋਰੀ
 • ਤੇਲ ਜਾ ਘਿਉ- ਤਲਣ ਲਈ
 • ਆਇਸਕਰੀਮ ਦੀ ਡੰਡੀਆ- 15-20

ਵਿਧੀ

 • ਇਕ ਡੋਗੇ ਵਿਚ ਉਬਲੇ ਮਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ,ਬ੍ਰੇਡ ਕਰਮਸ [ਚੂਰਾ].ਉਬਲੇ ਆਲੂ,ਹਰਾ ਧਨੀਆ.ਅੋਰਗੈਨੋ,ਅਦਰਕ ਕਦੂਕਸ,ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੁਟ ਕੇ,ਲਸਣ ਵੀ ਕੁਟ ਕੇ [ਪੇਸਟ],.ਗਰਮ
 • ਮਸਾਲਾ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ,ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ,ਪਾਵੋ ਤੇ ਮਿਲਾ ਲੋ ਆਪਸ ਵਿਚ।
 • ਇਹਨਾ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਵੋ।
 • ਉਪਰੋ ਹਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲੋ।
 • ਨੀਚੇ ਤੋ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਸਕਰੀਮ ਦੀ ਡੰਡੀ ਲਗਾ ਲੋ।ਅਧੀ ਸਟਿਕ [ਡੰਡੀ]
 • ਇਕ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਸੂਜੀ ਪਾ ਲੋ।
 • ਲੋਲੀਪੋਪ ਨੂੰ ਸੂਜੀ ਵਿਚ ਰਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਲੀਪੋਪ ਤੇ ਸੁਜੀ ਲਗਾ ਲੋ।ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ।
 • ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਜਾ ਘਿਉ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੌ।
 • ਲੋਲੀਪੋਪ ਤਲ ਲੋ ਸੂਜੀ ਲਗੇ ਹੋਏ।
 • ਆਪਣੀ ਮਰਝੀ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਉ।

Leave a Reply