Best Punjabi Recipes “ਦੱਹੀ -ਭੱਲੇ”, “Dahi Bhale”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਦੱਹੀ -ਭੱਲੇ

ਪਦਾਰਥ

 • ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ
 • ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ
 • ਵੇਸਣ
 • ਹਰੀ ਮਿਰਚ
 • ਲਾਲ ਮਿਰਚ
 • ਦਹੀ
 • ਅਦਰਕ
 • ਨਮਕ
 • ਜੀਰਾ
 • ਗਰਮ ਪਾਣੀ
 • ਤੱਲਣ ਲਈ ਘਿਉ

ਵਿਧੀ

 • ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਦਾਲਾ ਭਿਗੋ ਦਿਉ।
 • ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੋਨਾ ਦਾਲਾ ਨੂੰ ਗਰਾਇੰਡ ਕਰੋ ।
 • ਇਕ ਡੋਂਗੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਲਵੋ ।
 • ਉਸ ਡੌਂਗੇ ਵਿਚ ਨਮਕ ,ਅਦਰਕ ,ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਗਰਾਇਂੰਡ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵੋ ,ਲਾਲ ਮਿਰਚ ,ਵੇਸਣ ਪਾ ਕੇ ਗਾੜਾ ਘੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ।
 • ਦਹੀ ਨੂੰ ਫੈਂਟ ਲਵੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਦਹੀ ਗੱਠ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੇ ।
 • ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ।
 • ਚਮਚ ਦੀ ਸਹੲਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਚੱਕ ਕੇ ਅਾਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰਖੋ ਤੇ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਥਾ ਅਾਪਣੀ ਮਰਝੀ ਦੀ ਸਕਲ ਦਾ ਅਾਕਾਰ
 • ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .
 • ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਮੋਰੀ ਕਰ ਲਵੋ ।
 • ਇਹ ਗਰਮ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲ ਲਵੋ।
 • ਅੱਧਾ ਪਤੀਲਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੋ ,ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਲੇ ਹੋਏ ਵੜੈ ਪਾਂਦੇ ਜਾਵੋ ।
 • ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ।
 • ਇਹ ਵਥ ੜੈ ਜਾ ਭਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਪਾਣੀ ਵਿਚੋ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੈਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾ
 • ਦਬਾ ਦਿਉ।
 • ਇਸ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ।
 • ਦਹੀ ਨੂੰ ਫੈਂਟ ਲਵੋ ,ਇਹ ਭੱਲੇ ਦਹੀ ਵਿਚ ਪਾਵੋ ।
 • ਜੀਰਾ ਬਿਨਾ ਘਿਉ ਤੋ ਤਵੇ ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦਹੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿਉ ।
 • ਥੋੜੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵੀ ਉਪਰ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਪਾ ਦੇਣਾ ।

Leave a Reply