Best Punjabi Recipes “ਪਾਸਤਾ ਕੁਰਕੁਰੇ”, “Pasta Kurkure”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਪਾਸਤਾ ਕੁਰਕੁਰੇ

ਪਦਾਰਥ

 • ਅੋਲਿਵ ਅੋਏਲ- ੨ ਚਮਚ
 • ਚਿਲੀ ਸੋਸ- ਗਰੀਨ
 • ਲਸਣ- ੭ ਦਾਣੇ
 • ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ- ੧੦-੧੨ [ਬੇਬੀ ਅਨੀਅਨ]
 • ਮਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ [ਉਬਲੇ]
 • ਗਾਜਰ- ੪-੫ ਚਮਚ[ਉਬਲੀ ਕਟ ਕੇ]
 • ਫਰੈਚਬੀਨਸ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ [ਅਧੀ ਸੇਕ ਕੇ]
 • ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਗੁਦਾ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ
 • 2 ਫੁਲ ਗੋਭੀ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ [ਉਬਲੀ]
 • ਪਾਸਤਾ- ੨ ਕਟੋਰੀ [ਅਧਾ ਕਚਾ ਉਬਾਲ ਕੇ]
 • ਨਮਕ- ੧ ਚਮਚ
 • ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ- ੧ ਚਮਚ
 • ਕਰੀਮ- ੨ ਚਮਚ
 • ਚੀਜ- ਮੋਜਰੀਲਾ [ਕਦੂਕਸ]

ਵਿਧੀ

 • ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਪਤੀਲੇ ਵਿਚ ਅੋਲਿਵ ਅੋਏਲ ਪਾਵੋ। [ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਪਤ ਸਕਦੇ ਹੋ]
 • ਲਸਣ ਨੂੰ ਕਟ ਕੇ ਪਾਵੋ।
 • ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ ਪਾਵੋ ਤੇ ਭੁਂੰਨੋ।
 • ਗਰੀਨ ਚਿਲੀ ਸੋਸ ਪਾਚੋ।
 • ਮਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ,ਗਾਜਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ,ਫਰੈਚਬੀਨਸ,ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਗੁਦਾ,ਫੁਲ ਗੋਭੀ,ਪਾਸਤਾਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਹਿਲਾਵੋ।
 • ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਮਕ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਡਰ,ਕੜੀ ਪਤਾ,ਕਰੀਮ ਪਾਵੋ,੨ ਮਿੰਟ ਪਕਾਵੋ।
 • ਗੈਸ ਬੰਦ ,ਉਪਰੋ ਚੀਜ ਕਦੂਕਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵੋ।

Leave a Reply