Best Punjabi Recipes “ਫਰੈਚਬੀਨਸ ਪਕੋੜਾ”, “French Beans Pakora”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਫਰੈਚਬੀਨਸ ਪਕੋੜਾ

ਪਦਾਰਥ

 • ਵੇਸਣ- 2 ਕਟੋਰੀ [ਮੀਡੀਅਮ]
 • ਫਰੈਚਬੀਨਸ- 1 ਕਟੋਰੀ
 • ਨਮਕ- 1 ਚਮਚ
 • ਸਫੇਦ ਮਿਰਚ- ਅਧਾ ਚਮਚ
 • ਲਾਲ ਮਿਰਚ- ਅਧਾ ਚਮਚ
 • ਹਰੀ ਮਿਰਚ- 2 ਚਮਚ [ਗਰਾਇੰਡ]
 • ਅਮਚੂਰ- ਅਧਾ ਚਮਚ
 • ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ- ਅਧਾ ਚਮਚ
 • ਪਾਲਕ – ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ [ਕਟ ਕੇ]
 • ਆਲੂ- 1 [ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਕਟ ਕੇ]
 • ਤੇਲ- ਤਲਣ ਲਈ
 • ਟਮੈਟੋ ਕੈਚਪ- ਪਰੋਸਣ ਲਈ

ਵਿਧੀ

 • ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ।
 • ਇਕ ਡੋਗੇ ਵਿਚ ਵੇਸਣ,ਫਰੈਚਬੀਨਸ [ਗਰਾਇੰਡ],ਪਾਲਕ,ਆਲੂ.ਨਮਕ,ਹਰੀ ਮਿਰਚ,ਲਾਲ ਮਿਰਚ,ਸਫੇਦ ਮਿਰਚ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੋ।
 • ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।ਪਰ ਪਤਲਾ ਨਹੀ
 • ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਅਲਗ ਰਖ ਦਿਉ।
 • ਚਮਚ ਨਾਲ ਥੌੜਾ ਥੌੜਾ ਚਕ ਕੇ ਪਕੋੜੈ ਗਰਮ ਤੇਲ ਵਿਚ ਤਲ ਲੋ।
 • ਟਮੈਟੋਕੈਚਪ ਨਾਲ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਰੋਸੋ।

Leave a Reply