Best Punjabi Recipes “ਬੇਬੀ ਕੋਰਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ”, “Baby Corn machurian”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਬੇਬੀ ਕੋਰਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ

ਪਦਾਰਥ

 • ਬੇਬੀ ਕੋਰਨ 15,16
 • ਮੈਦਾ 5 ਚਮਚ
 • ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ 3 ਚਮਚ
 • ਅਦਰਕ ਪੇਸਟ 1 ਚਮਚ
 • ਲਾਲ ਮਿਰਚ 1 ਚਮਚ
 • ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ
 • ਅੋਲਿਵ ਅੋਏਲ ਤਲਣ ਲਈ [4 ਕੜਛੀਆ]

               ਮਨਚੁਰੀਅਨ ਲਈ

 • ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦੀ ਪੇਸਟ 2 ਚਮਚ
 • ਪਿਆਜ [ਲੰਬੇ ਕਟ ਕੇ ] 2
 • ਸਿਮਲਾ ਮਿਰਚ [ਚਕੋਰ ਕਟ ਕੇ] 2
 • ਹਰੀ ਮਿਰਚ 2
 • ਹਰਾ ਪਿਆਜ [ਮੋਟਾ ਕਟ ਕੇ ] ਅੱਧਾ ਕਪ
 • ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ- -ਅੱਧਾ ਚਮਚ
 • ਚਿਲੀ ਸੋਸ ਅੱਧਾ ਚਮਚ
 • ਸੋਇਆ ਸੋਸ 1 ਚਮਚ
 • ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ 2 ਚਮਚੁਬਾ
 • ਪਾਣੀ- ਅੱਧਾ ਕਪ
 • ਨਮਕ 1ਚਮਚ
 • ਅੋਲਿਵ ਅੋਏਲ 2 ਚਮਚ

ਵਿਧੀ

 • ਮੈਦਾ,ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ ਛਾਣ ਲੋ.ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ,ਅਦਰਕ ਦੀ ਪੇਸਟ,ਲਾਲ ਮਿਰਚ,ਨਮਕ,ਪਾ ਲੈਣਾ,
 • ਬੇਬੀ ਕੋਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਕਟ ਲੋ, ਇਸ ਮਿਸਰਣ ਵਿਚ ਡੁਬਾ ਕੇ ਅੋਲਿਵ ਅੋਏਲ ਵਿਚ ਤਲ ਲੋ ।
 • ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਅੋਲਿਵ ਅੋਏਲ ਪਾ ਕੇਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਦੀ ਪੇਸਟ,2ਮਿੰਟ ਬਾਦਪਿਆਜ ਗਰਾਇੰਡ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵੋ।
 • ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕਟ ਕੇ ਪਾਵੋ,5 ਮਿੰਟ ਪਕਾਵੋ,ਫਿਰ ਚਿਲੀ ਸੋਸ,ਸੌਇਆ ਸੋਸ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਡਰ,ਪਾਣੀ ਵਿਚ
 • ਘੁਲਿਆ ਕੋਰਨ ਫਲੋਰ,ਪਾ ਕੇ ਸਲੋਅ ਗੈਸ ਤੇ ਪਕਾਣਾ,ਫਿਰ ਨਮਕ, ਬੇਬੀ ਕੋਰਨ [ਤਲੇ ਹੋਏ],ਕਟਿਆ ਪਿਆਜ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਦੇ ਰਹੋ।
 • ਜਦੋ ਤਕ ਬੇਬੀ ਕੋਰਨ ਗਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਮਿਸਰਣ ਬੇਬੀ ਕੋਰਨਸ ਤੇ ਲਗ ਨਹੀ ਜਾਦਾ।
 • ਜਦੋ ਬੇਬੀ ਕੋਰਨ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ।

Leave a Reply