Best Punjabi Recipes “ਮਸਰੂਮ ਕਬਾਬ”, “Mashroom Kabab”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਮਸਰੂਮ ਕਬਾਬ [ਖੁੰਬਾ ਦਾ ਕਬਾਬ]

ਪਦਾਰਥ

 • ਮਸਰੂਮ- ੫-੬ ਦਾਣੇ
 • ਪਿਆਜ- 1 [ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ]
 • ਸਿਮਲਾ ਮਿਰਚ- 1 [ਬਿਨਾ ਬੀਜ ਤੋ,ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ]
 • ਟਮਾਟਰ- 2-3 [ਬੀਜ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਰਸ ਵੀ]
 • ਦਹੀ- ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ [ਸਖਤ ਹੋਵੇ]
 • ਹਰੀ ਮਿਰਚ- 1 ਚਮਚ [ਪੇਸਟ]
 • ਲਸਣ- ਅਧਾ ਚਮਚ [ਪੇਸਟ]
 • ਅਦਰਕ- ਅਧਾ ਚਮਚ [ਪੇਸਟ]
 • ਨਮਕ- 2 ਚੁਟਕੀ
 • ਨਿੰਬੂ ਰਸ- 2 ਚਮਚ
 • ਅੋਲਿਵ ਅੋਏਲ- 4 ਚਮਚ
 • ਟੁਥਪੀਕ- 10-12
 • ਲਾਲ ਮਿਰਚ- 1 ਚਮਚ [ਪਾਉਡਰ]

ਵਿਧੀ

 • ਇਕ ਡੋਗੇ ਵਿਚ ਦਹੀ,ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵੋ।
 • ਮਸਰੂਮ ਧੋ ਕੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ,ਪਿਆਜ ਦੀਲੇਅਰ [ਫਾੜੀ.ਜਾ ਖੋਲ ਕੇ],ਕਟੀ ਸਿਮਲਾ ਮਿਰਚ,ਕਟਿਆ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰੋ।
 • ਮਸਰੂਮ ਟੁਟੇ ਨਹੀ।ਪਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਪਾਣਾ।
 • ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਰੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 1੫-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਰਿਜ ਵਿਚ ਰਖੌ।
 • ਟੂਥ ਪੀਕ ਲੋ ਇਕ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਲਗਾ ਲੋ।
 • ਤਵਾ ਗਰਮ ਕਰੋ,ਉਸ ਉਪਰ ਘਿਉਪਾ ਲੋ ਫਿਰ ਟੂਥਪੀਕ ਰਖੌ,ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਥੌੜਾ ਥੌੜਾ ਘਿਉ ਪਾ ਲੋ।
 • ਪਕਾ ਲੋ,ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾ ਘਿਉ ਥੌੜਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲੋ।
 • ਪਕ ਜਾਏ ਤਾ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਨਿਕਾਲੋ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ।
 • ਉਪਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਦਿਉ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉਪਰ।
 • ਆਪਣੀ ਮਰਝੀ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply