Category: How to Make

Best Punjabi Recipes “ਮਸਾਲਾ ਚਾਹ”, “Masala Chai”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਮਸਾਲਾ ਚਾਹ ਪਦਾਰਥ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ- 2-3 ਸੌਂਫ- 1 ਚਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ-1 ਪੀਸ ਇਲਾਇਚੀ-2-3 ਲੋਂਗ-2 ਜੈਫਲ- 1/4 ਕੱਦੂਕਸ ਚਾਹ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ:- ਦੁੱਧ- 4 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ- ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ ਚਾਹ ਪਾਊਡਰ- 1/2 ਚਮਚ …

Best Punjabi Recipes “ਕੇਲੇ ਦੇ ਚਿਪਸ”, “Banana Chips”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਕੇਲੇ ਦੇ ਚਿਪਸ ਪਦਾਰਥ ਕਚਾ ਕੇਲਾ- 1 ਹਲਦੀ- 1ਚਮਚ ਪਾਣੀ- 2 ਗਿਲਾਸ ਨਮਕ- 1 ਚਮਚ ਪੇਪਰ ਟੋਵਲ- 2 ਕਿਚਨ ਟੋਵਲ- 2 ਕੜਾਹੀ- 1 ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅੋਏਲ- 4 ਕਟੋਰੀ ਵਿਧੀ ਇਕ …

Best Punjabi Recipes “ਸੂਜੀ ਦੇ ਵੜੇ”, “Sooji Vade”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਸੂਜੀ ਦੇ ਵੜੇ ਪਦਾਰਥ 1 ਕੱਪ ਸੂਜੀ 1/4 ਕੱਪ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਧਨੀਆ ਪੱਤੀ 5-6 ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ 2 ਪਿਆਜ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ। …

Best Punjabi Recipes “ਨੂਡਲਜ਼ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ”, “Noodles Spring Rolls”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes

ਨੂਡਲਜ਼ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਪਦਾਰਥ ਨਿਊਡਰਜ਼-1 ਪੈਕੇਟ ਮੈਦਾ-2 ਕੱਪ ਪਿਆਜ਼-2 ਪੱਤਾਗੋਭੀ-1 ਛੋਟੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ-1 ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਪ-2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਸੋਇਆ ਸੋਸ- 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ …

Best Punjabi Recipes “ਖੀਰੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ”, “Kheere de Pakore”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਖੀਰੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕ ਕੱਪ ਸਿੰਘਾੜੇ ਦਾ ਆਟਾ ਦੋ ਚਮਚ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ …

Best Punjabi Recipes “ਹੈਲਦੀ ਚਾਟ”, “Healthy Chaat”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਹੈਲਦੀ ਚਾਟ ਪਦਾਰਥ ਸਕਰਕੰਦੀ- ੩-੪ ਕਾਲਾ ਨਮਕ- 1 ਚਮਚ ਪੁਦੀਨਾ- 2 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ- 2 ਪੁਦੀਨਾ- 1 ਕਟੋਰੀ ਹਰਾ ਧਨੀਆ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ ਨਮਕ- ਅਧਾ ਚਮਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ- 2 ਪਿਆਜ- 1 …

Best Punjabi Recipes “ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਕੌੜੇ”, “Vegetable Pakore”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਕੌੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸੌਫ- 1 ਚਮਚ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ- 1 ਚਮਚ ਅਜਵਾਈਨ-1 ਚਮਚ ਬੇਸਨ- 1 ਕੱਪ ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਮੇਥੀ ਦੇ ਪੱਤੇ-1 ਚਮਚ ਗਾਜਰ- 2 ਚਮਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ-1 ਚਮਚ …

Best Punjabi Recipes “ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ”, “Chole Bhature”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਫੈਦ ਚਨੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥੀ ਕਸੂਰੀ ਡੇਢ ਚਮਚ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਰ ਦਾਨਾ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਏਫਲ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ …

Best Punjabi Recipes “ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਇਡਲੀ”, “Vegetable Idli”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਇਡਲੀ ਪਦਾਰਥ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਾਜਰ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆਜ 2 ਚੱਮਚ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ 1 ਕੱਪ ਇਡਲੀ ਚੌਲ …

Best Punjabi Recipes “ਲਖਨਵੀ ਪਨੀਰ ਕਬਾਬ”, “Paneer Kabab”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਲਖਨਵੀ ਪਨੀਰ ਕਬਾਬ ਪਦਾਰਥ ਪਨੀਰ- 2 ਕਟੋਰੀ ਚਨਾ ਦਾਲ- 1 ਹਰੀ ਮਿਰਚ- 7-8 ਨਮਕ- ਅਧਾ ਚਮਚ ਸਿਮਲਾ ਮਿਰਚ- 1 ਕਟੋਰੀ ਗਾਜਰ- ਅਧੀ ਕਟੋਰੀ ਅਦਰਕ- -ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ- 1 …