Category: How to Make

Best Punjabi Recipe, “ਆਟੇ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ”,”Aate da Kasar/ Panjiri Recipe in Punjabi

ਆਟੇ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ Aate da Kasar/ Panjiri Recipe in Punjabi ਸਮੱਗਰੀ- ਆਟਾ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ¾ ਆਟਾ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ¼ ਸੂਜੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ¼ …

Best Punjabi Recipes ” ਮੁਰਗ ਨਵਰਤਨ “, ” Murg Navratan”, Recipes of Punjab, Punjabi Non-Veg Recipes in Punjabi.

ਮੁਰਗ ਨਵਰਤਨ  Murg Navratan ਮੁਰਗ ਨਵਰਤਨ ਮੁਰਗ ਨਵਰਤਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਬਰੋਥ ਸੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਵਿਚ …