Punjabi Chutney Recipe “ਦਾਲ ਦੀ ਚਟਨੀ“, “Dal di Chutney” Recipe in Punjabi, Punjab diyan Chutniyan

Dal di Chutney

ਦਾਲ ਦੀ ਚਟਨੀ

ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ           50 ਗ੍ਰਾਮ

ਮਿਰਚ                      125 ਗ੍ਰਾਮ

ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ              50 ਗ੍ਰਾਮ

ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਖੁਰਾਦਾ      50 ਗ੍ਰਾਮ

ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ         25 ਗ੍ਰਾਮ

ਲੂਣ                         50 ਗ੍ਰਾਮ

ਵਿਧੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਉਣ ਲੀਓ । ਭੂੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਲੀਓ। ਫੇਰ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੀਓ । ਫੇਰ ਸਭ ਨੂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ । ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਖਾਓ । ਦਾਲ ਡੀ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ।  

Leave a Reply