Best Punjabi Recipes “ਪਿਆਜ ਦਾ ਆਚਾਰ”, “Onion Pickle”, Recipes of Punjab, Punjabi Pickle Recipes in Punjabi.

ਪਿਆਜ ਦਾ ਆਚਾਰ

ਪਦਾਰਥ

 • ਛੋਟਾ ਪਿਆਜ- ਅਧਾ ਕਿਲੋ
 • ਨਮਕ[ਲੂਣ]- ਦੋ ਚਮਚ
 • ਲਾਲ ਮਿਰਚ- ਡੇਢ ਚਮਚ
 • ਹਲਦੀ- ਡੇਢ ਚਮਚ
 • ਰਾਈ- ਪੀਸ ਕੇ ਪੰਜ ਚਮਚ
 • ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ- ਦੋ ਚਮਚ[ਮੋਟਾ ਪੀਸ ਕੇ]
 • ਸਰੋ ਦਾ ਤੇਲ- ਦੋ ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ

ਵਿਧੀ

 • ਪਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਛਿਲ ਲੋ ,ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾ ਛੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ ਪਰ ਨੀਚੇ ਤੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ।
 • ਇਹ ਪਿਆਜ ਧੁਪ ਵਿਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰਖੋ।
 • ਇਕ ਡੋਗੇ ਵਿਚ ਸਰੋ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਵੋ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਪਰ ਲੀਖੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਹਿਲਾ ਲੋ।
 • ਪਿਆਜ ਜੋ ਧੁਪ ਵਿਚ ਰਖੇ ਸਨ ਚਕ ਲੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਭਰਦੇ ਜਾਵੋ।
 • ਮਰਤਬਾਨ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਖਦੇ ਜਾਵੋ।ਇਸ ਨੂੰ ਧੁਪ ਵਿਚ ਰਖੋਪੂਰਾ ਇਕ ਦਿਨ।
 • ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਦ ਦੋ ਕੜਛੀਆ ਸਰੋ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਰ ਪਾ ਲੋ।
 • ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਧੁਪ ਵਿਚ ਰਖੋ।
 • ਇਸ ਆਚਾਰ ਨੂ ਬਣਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਹਨ।
 • ਜਦੋ ਪਿਆਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਜ ਕਟ ਕੇ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾ ਲੋ।
 • ਇਹ ਆਚਾਰ ਅਠ -ਦਸ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।
 • ਗਰਮੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਆਚਾਰ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੈਜਾ ਤੋ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply