Best Punjabi Recipes “ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ”, “Chole Kulche”, Recipes of Punjab, Veg Punjabi Recipes in Punjabi.

ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ

ਪਦਾਰਥ

  • 125 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ
  • 1 ਚੁੱਟਕੀ ਨਮਕ
  • 7 ਗ੍ਰਾਮ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ
  • 5 ਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ
  • 125 ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਫਾਈਂਡ ਤੇਲ

ਵਿਧੀ

  • ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਮੈਦਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀਸ ਕੇ ਮੈਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਓ।
  • ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਗੁੰਨ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿਚ ਰੱਖੋ।
  • ਆਟੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ 8 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪਤਲਾ ਬੇਲ ਲਓ।
  • ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨੀਆ ਕੁਲਚੇ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply